Forfatteren foran HMS Victory i Portsmouth. Med vanlig engelsk pomp og pragt er Victory stadig en del af den engelske flåde og var i 2007 under lieutenant commander Douglas Oscar's kommando.

Baggrund - og tak for hjælpen!

 Det var ret beset et ”fejlskud”, der bragte mig tættere på skibet og dets historie. Som forberedelse til en rejse til Gambia i Vestafrika i 2001 læste jeg den enestående rejseberetning fra den skotske opdagelsesrejsende Mungo Park, der rejste i Vestafrika i to omgange omkring 1800 for at finde hvad man den gang formodede var den sorte nils udspring. Mungo Parks afrikanske udgangspunkt var Gambiafloden, derfor min interesse for skotten.

Da Mungo Park gjorde klar til at rejse op Gambiafloden på sin anden rejse, skrev han den 27. april 1805: "Klokken ti om formiddagen tog vi af sted fra Kayee. "Crescent", "Washington" og Mr. Ainsleys skib beærede os med en salut".

Jeg satte mig derefter for at finde ud af, om denne Crescent var lig med fregatten, som forliste udfor Rubjerg Knude i 1808. Studier i forsikringsselskabet Lloyd’s arkiver viste dog at der var tale om et privat Liverpool-skib af samme navn. Her var min nysgerrighed over for fregattens historie imidlertid vakt. Indledende besøg på Vendsyssel Historie Arkiv i Hjørring gav det første overblik – materialerne her drejede sig primært om begivenhederne op til, under og efter forliset. Jeg satte mig derfor for at dokumentere skibets historie fra kølen blev lagt på beddingen i det sydlige England og til starten af 1809, hvor skibet og besætningens skæbne blev kendt i Storbritannien.

I første omgang var efterforskningen fokuseret på, hvilke flåder skibet havde været stationeret ved. Her var kaptajnernes logbøger de vigtigste kilder. Det medførte to besøg til det britiske statsarkiv Public Record Office i Kew Gardens i Londons udkant – samt et enkelt besøg til Maritime Museum i Greenwich. Desuden besøgte jeg nogle af de lokaliteter, hvor Crescent havde opholdt sig – her var de vigtigste Portsmouth (hvor HMS Victory kan besøges), Guernsey, St. Malo i Bretagne, Kaplandet i Sydafrika og for nylig Great Yarmouth, som Crescent afsejlede fra på sin sidste rejse.

Litteratursøgning har bidraget til at sætte skibets togter og opgaver ind i den historiske sammenhæng. I de senere år har digitaliseringen af mange primære kilder, især om Royal Navy’s flådestation i Capetown, givet mig mange spændende oplysninger – og lukket mange huller. 

Tak til:

  • Bibliotekar Bjarne Filholm for løbende at have holdt mig til ilden.
  • Hugo Kristensen, Peter Østrin og Dorte, min kone, for kritisk gennemlæsning af diverse manuskripter - og konstruktive ideer og indspark.
  • Susanne Fibiger, formand for skriftudvalget i Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn, for opfordringen om at skrive en artikel til selskabets årbog for 2011.

Jeg har selv stået for oversættelserne af de engelske hovedkilder og fejl i disse er således mine - ligesom andre fejl vil være hænge på mine skuldre.